Компетенція

Компетенції — це види діяльності, в яких ЗАТ "Віадук-Телеком" має найбільший досвід, а наші співробітники досягли найбільшої кваліфікації і особливого професіоналізму, що дозволяють нашим Замовникам отримувати послуги з гарантованою якістю і безпекою.

Отже наші компетенції:
Системна інтеграція, системне проектування і мультивендорна інтеграція в області ІТ-інфраструктури
Для кожного Замовника залежно від конкретних вимог пропонуються професійні послуги в області побудови системної ІТ-архітектури на всіх етапах життєвого циклу проекту:
- технічний аудит інфраструктури замовника;
- консалтинг (обстеження/аудит, аналіз і розробка вимог до платформенної інфраструктури підприємства, короткострокові і стратегічні рекомендації);
- розробка концепції рішення;
- проектування - розробка технічної і робочої документації;
- розробка робочого плану впровадження або модернізації;
- розробка процедур експлуатації, рекомендацій по організації процесів експлуатації інфраструктури, розробка регламентів управління;
- складання програми тренінгу персоналу Замовника з управління і обслуговування;
- постачання і настройка устаткування і програмного забезпечення;
- проведення дослідної експлуатації і випробувань;
- сервісна гарантійна і післягарантійна підтримка.

Розробка програмного забезпечення на замовлення, реінженірінг і оптимізація систем управління
Компанія «Віадук-Телеком» має багатий досвід розробки програмного забезпечення на замовлення у поєднанні з промисловим підходом до управління проектами і використанням новітніх технологій проектування і розробки ПЗ. Досвід нашої компанії в області проектування і розробки спеціалізованого ПЗ на замовлення включає створення корпоративних систем управління, систем автоматизації бізнес-процесів, інформаційних і бізнес-порталів, систем підтримки продажів, систем електронного документообігу і багато інших. Фахівці компанії мають значний досвід виконання масштабних проектів по реінженірінгу існуючих інформаційних систем і їх перенесенню на перспективні платформи, а також їх оптимізації. Компанія має сертифікат якості ISO 9001:2000 і реалізує промисловий підхід до розробки програм, використовуючи сучасну технічну інфраструктуру і засоби розробки.

Інформаційні системи, розроблені на замовлення, служать необхідним доповненням тиражованих рішень і їх роль в системі автоматизації підприємства з кожним роком росте. Розробка програмного забезпечення на замовлення незамінна там, де потрібна автоматизація унікальних бізнес-процесів або стоїть завдання розвитку і "продовження життя" існуючих корпоративних систем управління. Розробка ПЗ на замовлення також затребувана для розвитку функціональності готових систем автоматизації і їх інтеграції з іншими інформаційними системами.

В крупних організаціях з централізованим управлінням все частіше виникає необхідність розробки розподілених систем автоматизації для вирішення завдань консолідації даних і підтримки єдиних бізнес-регламентів. Розробка програм на замовлення дозволяє створювати масштабні системи управління в умовах, обмежених за строками і ресурсами, максимально використовуючи існуючу інфраструктуру і повністю враховуючи особливості експлуатації в конкретній організації. Технології завжди випереджають розвиток ринку готових рішень. Розробки на замовлення дозволяють вже сьогодні використовувати переваги багаторівневої архітектури і відкритих стандартів, таких як XML і web-сервіси для зниження повної вартості володіння і підвищення гнучкості інформаційних систем.

Ми пропонуємо розробку програмного забезпечення на замовлення, інтеграцію з існуючими системами автоматизації, доопрацювання функціональності вже впроваджених систем. Проекти реалізуються на базі технологій IBM/Lotus, J2EE .NET і серверів застосувань провідного виробника - компанії IBM WebSphere. Наявність готових прототипів функціональностей і призначеного для користувача інтерфейсу, а також перевірених архітектурних рішень, що забезпечують високу гнучкість і масштабованість системи, дозволяє нам реалізовувати проекти в мінімальні строки. Використовувані методики дозволять скорочувати терміни “обкатки” системи: до передачі системи замовникові проводиться комплексне тестування системи, на етапі експлуатації використовуються Web-орієнтовані засоби збору зауважень і помилок від користувачів, які дозволяють істотно прискорити етап доопрацювань.

Інтернет-рішення
З 1998 року ЗАТ "Віадук-Телеком" займається розробкою корпоративних Internet/Intranet систем і систем електронної комерції в основному на базі технологій IBM і Lotus. Компанія розробляє і впроваджує відкриті масштабовані рішення, системи електронної комерції в області B2B і B2C, бізнес-портали, системи колективної роботи в Інтернет, Web-інтерфейси до існуючих інформаційних систем. А також:

  • розробка Інтернет-стратегії для підприємства полягає у формуванні комплексного рішення по інтеграції Інтернет-технологій в діяльність компанії: аналіз можливостей, які надає Інтернет для потреб конкретного бізнесу, планування впровадження Інтернет-рішень в структуру бізнесу компанії. Стратегія впровадження Інтернет-технологій в діяльність компанії - перший етап створення якісного B2B-рішення;
  • створення торговельно-закупівельних Інтернет-майданчиків, призначених для організації електронної торгівлі матеріально-технічними ресурсами (e-procurement). Торговельно-закупівельні майданчики дозволяють забезпечити пряму взаємодію споживачів і постачальників. Завдяки ефективній інтеграції бізнес-процесів споживачів і постачальників у багато разів знижуються операційні витрати, підвищується ефективність планування ресурсів, керованість і контрольованість підприємства;
  • створення корпоративних інформаційних порталів, що дозволяють консолідувати інформацію і застосування в рамках існуючих бізнес-процесів. Впровадження корпоративних порталів забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок гнучкого управління інформацією, її аналізу і оперативної адресної доставки. Корпоративні інформаційні портали особливо ефективні для підприємств з географічно розподіленою структурою;
  • створення систем інтеграції корпоративних застосувань, що забезпечують інтеграцію застосувань як в рамках одного підприємства, так і на міжкорпоративному рівні. Основною інновацією систем EAI, що відкрилася перед підприємствами, є можливість забезпечення інформаційного обміну між різними застосуваннями, що використовуються в рамках одного бізнес-процеса. Системи EAI виключають необхідність переробки кожної прикладної програми, підвищують внутрішню продуктивність праці і полегшують взаємодію з іншими підприємствами;
  • створення систем управління і публікації контента, які використовуються при створенні інтернет-проектів, в яких потрібно публікувати великі обсяги структурованої інформації. Їх використання дозволяє реалізовувати рішення з чіткою організаційною структурою, які легко масштабуються та не залежні від обсягу і періодичності публікації.

Мережі передачі даних
Побудова сучасних мереж передачі даних - процес, що вимагає серйозних інвестицій, ефективність яких безпосередньо залежить від якості і структури мережевого дизайну, який включає безліч взаємопов'язаних компонентів. Багаторічний досвід і експертиза наших фахівців, мультивендорний підхід, а також використання всього спектру можливих на сьогодні технологій передачі даних дозволяють нам пропонувати рішення, що забезпечують не тільки високу якість, швидкість, надійність і безпеку передачі даних, але і максимальний захист інвестицій в мережеву інфраструктуру при мінімальній вартості володіння.

В сфері побудови мереж передачі даних компанія «Віадук-Телеком» пропонує наступні послуги і рішення:
 • побудова структурованих кабельних систем на базі відомих виробників мережевих компонентів як Reichle&De-Massari AG, RIT, AMP;
 • створення і модернізація локально-обчислювальних і телекомунікаційних мереж, включаючи великий спектр бездротових рішень;
 • системи управління інформаційною інфраструктурою - комплексні рішення, що забезпечують контроль за всіма елементами мережевої інфраструктури, включаючи сервери, активне мережеве устаткуванням (маршрутизатори, комутатори і ін.), канали зв'язку та ін.;
 • системи зберігання і обробки даних. Комплексні інтегровані рішення для побудови повноцінної інфраструктури зберігання даних, яка охоплює весь життєвий цикл інформаційних потоків.

При проектуванні обчислювальних і телекомунікаційних мереж наші фахівці беруть до уваги всі критичні для конкретного випадку чинники, включаючи взаємну віддаленість об'єктів, топологію і фізичні характеристики місцевості, наявність і стан ліній зв'язку і елементів мережевої інфраструктури, що вже діють, плани розвитку підприємства, а також технічні, функціональні і експлуатаційні характеристики раніше встановленого устаткування. В ході проекту проводяться наступні роботи:
 • аналіз поточного стану інформаційних технологій замовника;
 • визначення оптимальної топології мережі з урахуванням вимог по розподілу пропускної спроможності, розширенню і надійності;
 • вибір мережевих технологій, протоколів, схем адресації пристроїв в мережі і маршрутизації;
 • вироблення рішень по забезпеченню інформаційної безпеки мережі;
 • вибір устаткування і програмного забезпечення мережевого управління;
 • вироблення рекомендацій по впровадженню, експлуатації, розширенню і модернізації мережі.

Досвід і компетенції фахівців компанії, застосування широкого набору передових технологій, партнерські відносини з провідними технологічними компаніями у всіх ключових галузях інформаційних технологій і глибоке знання особливостей реалізації проектів на українському ринку характеризують «Віадук-Телеком» як постачальника повного набору рішень і послуг.